Índex del disseny d’interiors

6 11 2007

 Índex

-Concepte del disseny d’interiors

-Dissenyadors contemporanis

-Estudis necessaris

-Concepte del disseny d’interiors:

És donar a les reformes de locals comercials o habitatges un valor afegit a través de la decoració: treballar els espais en la seva totalitat de dimensions i volum (paviments, parets i sostres) amb totes les disciplines de l’interiorisme.

Dissenyadors:

Núria Escudero Garcia: Els seus estudis en aquest camp es van iniciar l’any 1991 a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Múrcia realitzant els dos primers cursos bàsics multidisciplinars.L’especialització en Disseny d’Interiors la va obtenir a l’ Escola DIAC de Barcelona durant tres anys. Des de llavors mai no a deixat de formar-me; a continuat ampliant els seus coneixements amb cursos diversos aplicats al dibuix amb ordinador (Autocad 2D i 3D, Archicad), a assistit a diferents seminaris d’aparadorisme, arquitectura efímera, disseny industrial, disseny comercial, … la qual cosa li a permès fer contactes amb diversos professionals del món del disseny.La seva trajectòria professional s’inicia l’any 1991, combinada amb els estudis, amb la qual a adquirit una experiència i uns coneixements que l’han portat a fer realitat el seu objectiu: va obrir l’any 2003 el seu propi estudi de decoració i exercir lliurement la professió que sempre li ha agradat.

Ricardo Bofill va neixer a Barcelona l’any 1939.Va estudiar a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i posteriorment en l’universitat de Ginebra. Al 1963 va reunir al seu voltant un grup d’arquitectes,ingeniers,sociólegs i filósofs, crean el que avui es el Taller d’Arquitectura, equip internacional amb 38 anys de experiencia. Molts projectes construits alvoltant del mon demostran la seva capacitat d’actuar en armonía amb altres cultures. La seva competencia li ha permés abordar projectes de disenyo urbà, grans infraestructures per el transport públic, equipamients culturals, deportius y comercials, viviendas y oficinas, axí com l’arquitectura d’interiores i el disenyo de mobles.

Estudis necessaris:

ESCOLA BAU

El Graduat Superior en Disseny és un títol propi de la Universitat de Vic que es caracteritza per l’especialització des del primer any de formació en cadascuna de les tres especialitats: disseny gràfic, disseny d’interiors o disseny de moda.
Són estudis de 4 anys de durada amb una càrrega lectiva de 300 crèdits.

El curs s’estructura de la següent manera:

Durant el primer curs, es donen  les bases de la disciplina del dissenyador en la seva especialitat, s’identifica el seu rol dins la societat, es proporcionen procediments de recerca per tal de potenciar la constància i la multiplicitat de respostes en un mateix projecte, valorant tant el procés de treball com els resultats finals i s’inicia l’aprenentatge d’una metodologia de treball.
En el segon curs es consolida una metodologia de treball. S’introdueix el concepte d’estratègia i  es  proposa una gran varietat de tipologies per captar la diversitat de la professió. La complexitat dels projectes va augmentant a mesura que avança el curs per comença a valorar la importància dels conceptes a més dels processos.
En el tercer curs augmenta el grau de complexitat, es mostren les possibilitats de desenvolupament i especialització i s’inicia l’alumne en el treball interdisciplinar. És en la pràctica que l’alumne anirà adquirint el llenguatge tecnològic i professional que li permetrà formar part del col·lectiu professional.
En el quart curs es dóna prioritat a l’activitat en grups de treballs interdisciplinar. L’alumne desenvolupa els seus treballs decidint les estratègies de disseny i comunicació més adequades per a cada projecte. Els treballs es desenvolupen amb un elevat grau d’exigència i nivells de presentació professional. Durant el curs, alguns dels projectes a realitzar són amb briefings reals, mitjançant col·laboracions i convenis establerts per l’escola amb diversos professionals, empreses, institucions, associacions, etc. I finalment, amb la realització del Projecte de Final d’Estudis (PFE), l’alumne es converteix en gestor del seu propi projecte, amb la guia i supervisió del professor.

Estructura de la prova
Consta de dos exercicis, el segon dels quals se subdivideix en dues seccions. La qualificació que s’obté és la mitjana ponderada de les dues proves.
Exercici 1: Maduresa i formació (escrit 40%)
Quatre qüestions de les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, història, matemàtiques, física i química i llengua estrangera.
Exercici 2: Aptituds plàstiques (pràctic 60%)
Consta de dues parts:
– Realització d’una representació d’un model tridimensional amb llenguatge artístic i d’una representació d’un altre model o del mateix amb llenguatge de tipus tècnic.
– Realització d’una composició a color a partir d’un model proposat.

Exempcions de la prova
Podrà quedar exempt de la totalitat de la prova d’accés qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o d’un títol declarat equivalent.

Especialitat disseny d’interiors

1r curs (90 crèdits)Percepció visual
Llenguatge visual
Taller d’expressió
Història i teoria de l’art
Història i teoria del disseny
Fonaments científics del disseny
Sistemes de representació
Fonaments del projecte
Expressió i representació
Tecnologia de l’edificació

 

9 crèdits
9 crèdits
18 crèdits
6 crèdits
6 crèdits
9 crèdits
6 crèdits
6 crèdits
9 crèdits
12 crèdits


2n curs (78 crèdits)Història del disseny d’interiors
Instal·lacions
Acabats i materials
Projectes d’interiorisme
Projectes interdisciplinaris
Condicionament d’espais
Rehabilitació
Ciències socials aplicades al disseny
Assignatures optatives

 


6 crèdits
15 crèdits
12 crèdits
9 crèdits
9 crèdits
6 crèdits
6 crèdits
6 crèdits

9 crèdits


3r curs (72 crèdits)Entorn professional
Gestió empresarial
Projecte de síntesi
Assignatures optatives
Assignatures de lliure elecció

 


6 crèdits
6 crèdits
27 crèdits
19 crèdits
14 crèdits

L’assignatura pràctica professional (30 crèdits) es pot assignar a un curs o distribuir-la en més d’un, segons el centre i la disponibilitat de les empreses, estudis o tallers.

Anuncios
Hello world!

30 10 2007

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!